หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) เปิดรับข้อเสนอ "ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล" รอบที่ 2
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) เปิดรับข้อเสนอ "ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล" รอบที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-01-16 08:31:10

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) เปิดรับข้อเสนอ "ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล" รอบที่ 2 

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. 

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น.) การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัตและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ข้อมูลด้านทุนวิจัย  โทร. 089-740-6006 หรือทางอีเมล panee.n@nrctrobot.com

สอบถามข้อมูลด้านระบบ NRIIS 

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th