หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข้อปฏิบัติและคำแนะนำในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 1/2567
ข้อปฏิบัติและคำแนะนำในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-19 13:15:29ข้อปฏิบัติและคำแนะนำในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 1/2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

- ตารางสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/1(67).pdf

- ข้อแนะนำในการสอบ

https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/2(65).pdf