หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประกาศบัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศบัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-20 09:50:49

ประกาศบัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567

ได้ที่เว็บไซต์ https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=1150
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th
#
https://admission.ssru.ac.th