หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล:การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล:การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-11-13 10:12:13

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล:การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการด้านสุขภาพชุมชนและส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีจิตอาสาสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ในการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ได้มีปรารภกับ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ว่า “คณบดีสีขาว” ????????????

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel :034 773 907