หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ???? เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี????
???? เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี????

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-11-13 10:20:58

???? เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี????

 หัวข้อ “ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง ” รุ่นที่ 7 อบรมในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 2, 3, 9 ,10 ,11 ธันวาคม 2566 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ได้ที่ลิงก์  https://ssruli.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/