หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกชั้นปี ร่วมกันมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกชั้นปี ร่วมกันมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-22 08:28:50

ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกชั้นปี ร่วมกันมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

ผ่านทาง Google from โดยจะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel :0 2160 1206-7