หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-11-15 11:18:21

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม

BOARD MEETING COLLEGE OF NURSING AND HEALTH (2/2023) ON NOVEMBER 3, 2023.

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel : 034 773 907

+9