หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-11-15 11:23:52

สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan Sunandha” ๖ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญร่วมงาน ““นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan Sunandha” ในการเทิดพระเกียรติครบรอบวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (๑๐ ... ดูเพิ่มเติม