หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-11-15 12:40:11

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุม#SSRU#CNHSSRU#SDGs_SSRUHttp://www.nurse.ssru.ac.thHttp://www. ssru.ac.th/Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnlTwitter:@nursessruIG:Nurse_CNH_SSRU_OfficialEmail : nurse@ssru.ac.thTel : 034 773 907