หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-11-15 12:43:16

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส  คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา ยอดกลกิจ และ อาจารย์ส่าหรี แดงทองดี เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้อง 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel : 034 773 907


+3