หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 2
วิทยาลัยพยาบาลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-23 08:02:52


วิทยาลัยพยาบาลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 2 เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรได้บรรลุเป้าหมาย ใช้เป็นเครื่องมือในการประสานและกำกับติดตามการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางและจังหวะเวลาที่สอดคล้องกัน การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel :034 773 907