หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
วิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-27 07:55:34

วิทยาลัยพยาบาลฯ  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

    วันที่ 25 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel :034 773 907