หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลฯ จัดโครงการ"การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน"
วิทยาลัยพยาบาลฯ จัดโครงการ"การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-27 08:08:27

วิทยาลัยพยาบาลฯ จัดโครงการ"การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน"

       วันที่ 21-23 มีนาคม 2567 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการ "การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สมควร โพธิ์ทอง และคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้ทิศทางและนโยบายของวิทยาลัยฯเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน พัฒนาการทำงานเป็นทีม แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประสานประโยชน์ให้เกิดแก่องค์กรสูงสุด มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเป็นทีมอย่างเต็มศักยภาพให้มีความสุขและเกิดผลสัมฤทธิ์แก่องค์กร ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel :034 773 907