หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลฯ จัดโครงการ "การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔"
วิทยาลัยพยาบาลฯ จัดโครงการ "การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-27 08:11:46


วิทยาลัยพยาบาลฯ จัดโครงการ "การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔"

   วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   จัดโครงการ  "การพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔"  ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ร.๔ วัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมกิตติเมธี (ปธ.๙, Phd.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก

พระครูวินัยธีรวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ (เพ็ชรทองมา), ดร. เจ้าอาวาสวัดโคกเคียน จังหวัดพังงา  พระธีรวัฒน์ จนทฺโสภโญ วัดไผ่เงินโชตนาราม  และ พระอาจารย์ภูริสณัฏฐ์ (รวิวํงโส) วัดสระเกศ เป็นพระวิทยากร

ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึง ในวิชาชีพการพยาบาลอย่างเหมาะสม และพัฒนาให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาด้านจิตบริการ

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel :034 773 907