หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวน่าชื่นชม ยินดี > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี เฮงยศมาก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี เฮงยศมาก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-02-29 13:33:13

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี เฮงยศมาก

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จากมติสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel : 034 773 907