หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กยศ. ส่งเสริมการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน
กยศ. ส่งเสริมการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-29 13:10:10


กยศ. ส่งเสริมการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน
????????????????????
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการออม ภายใต้การนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินได้เริ่มต้นออมเงินและรู้จักการวางแผนการเงินในระยะยาว ซึ่งสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน กอช. และใส่รหัสโครงการ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)”
ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษาสามารถนำส่งเงินออมเป็นรายเดือนเข้ากองทุน กอช. ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท ออมได้เดือนละ 1 ครั้ง และสำหรับสมาชิกใหม่สามารถนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะสูงสุดได้ 15 ชั่วโมงต่อปี
เงื่อนไขการออม
1. ออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท รับเงินสมทบจากรัฐ 50%
2. ส่งเงินออมสะสมกับ กอช. (สมัครสมาชิกใหม่พร้อมออมเงิน) 1 ครั้ง
นับชั่วโมงจิตสาธารณะเป็น 4 ชั่วโมง
3. ส่งเงินออมสะสมกับ กอช. (ออมต่อเนื่อง) 1 ครั้ง
นับชั่วโมงจิตสาธารณะเป็น 1 ชั่วโมง
4. นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินที่ส่งเงินออมสะสมกับ กอช.
จะได้รับเกียรติบัตรรายบุคคล