หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-29 08:12:12วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
      วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน: การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล บรรยาย เรื่อง “ก้าวต่อไปของวิชาชีพการพยาบาลไทยในยุคดิจิทัล”  ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย บรรยาย เรื่อง “บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลต่อวิชาชีพ” รวมทั้ง วิทยาลัยฯ ยังเชิญศิษย์เก่า คือ นายอนุชา ตินะลา รุ่น ๙ นายผดุงศักดิ์ ฉลองกุลศักดิ์ และนายปรีดียาธร คำอ่อน รุ่นที่ ๑๓ มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ เปิดให้ผู้แทนโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช ปิยะมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลพญาไท (๑, ๒) และเครือโรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลสุขุมวิท และโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ เข้ามาประชาสัมพันธ์แนวทางในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในสถานภาพใหม่ได้อย่างมั่นใจ
#SSRU
#CNHSSRU
#SDGs_SSRU
Http://www.nurse.ssru.ac.th
Http://www. ssru.ac.th/
Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
Tel : 034 773 907