หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #วิทยาเขตสมุทรสงคราม รับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)รอบที่ 4 Direct Admission
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #วิทยาเขตสมุทรสงคราม รับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)รอบที่ 4 Direct Admission

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-05-29 13:29:03


#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #วิทยาเขตสมุทรสงคราม รับสมัครนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)รอบที่ 4 Direct Admission

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

#วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2567

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

--------------------------------------------------------

https://skm.ssru.ac.th/th/news/view/prskm2043-

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

#ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SuanSunandhaRajabhatUniversity

Tel : 034-773902

Inbox Facebook : m.me/samutsongkhramSSRU

Line : https://lin.ee/yOgKRzI