หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > #เตือนภัยเพจปลอม
#เตือนภัยเพจปลอม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-05-29 11:28:37#เตือนภัยเพจปลอม  

ประกาศแจ้ง เพจ #Facebook ของมหาวิทยาลัย จะมีเฉพาะ

1. เพจหลัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 2. เพจรับสมัครเรียน รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 3. เพจ officials ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน #ซึ่งจะใช้ชื่อเต็มของหน่วยงานเท่านั้น

ส่วนเพจ/กลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ #ไม่ใช่ ช่องทางกระจายข่าวของมหาวิทยาลัย โดยมีการลงข่าวเท็จ ไม่เป็นความจริง ทำให้ทุกท่านเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง

#ฝากFCทุกท่านช่วยกันบริโภคข่าวจากเพจทางการของมหาวิทยาลัย

*****************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

https://ssru.ac.th

IG : ssru_official

Line: @482vxgab

Twitter : ssru_official

E-mail : pr@ssru.ac.th

#ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY