หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เฝ้าระวังไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg Virus Disease)
เฝ้าระวังไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg Virus Disease)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-23 10:05:32

เฝ้าระวังไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg Virus Disease) 

 ไวรัสดังกล่าวติดต่อจากสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจ เลือด และอุจจาระ 

 ผู้ติดเชื้อมักจะแสดงอาการในระยะเวลา 7 วัน โดยมีอาการ 

 มีไข้สูง 

 อาเจียนเป็นเลือด 

 เลือดออกตามอวัยวะ 

 ท้องร่วง 

 จากนั้นจะเสียชีวิต

ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 88 และโรคนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนรักษา จะใช้วิธีการรักษาตามอาการของโรค 

 ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากไวรัสดังกล่าวได้โดย การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ เช่นเดียวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19