หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-28 09:31:14

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2

สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบ Onsite เท่านั้น

- ค่าลงทะเบียน 600 บาท

- ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยคะแนน

- เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญประชุม

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/1(21).pdf

- โครงการ

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/2(22).pdf

- กำหนดการและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม

www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/3(11).pdf

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://services2.tnmc.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- โทรศัพท์ 02-596-7548 

- โทรสาร 02-589-7121

- line ID : @985rkxrj