หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการ Sandbox Safety zone in School สร้างภูมิคุ้มกัน 3T1V
มาตรการ Sandbox Safety zone in School สร้างภูมิคุ้มกัน 3T1V

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-07 11:18:03


มาตรการ Sandbox Safety zone in School สร้างภูมิคุ้มกัน 3T1V

✔️โรงเรียนต้องประเมิน Thai Stop COVID Plus

✔️นักเรียน ครู และบุคลากร ประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai

✔️ต้องมีการสุ่มตรวจ ATK เป็นระยะๆ

✔️นักเรียน ครู และบุคลากร ได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85