หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงทะเบียนเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีน COVID-19 Phase3 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนบริษัทปูนชีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) (SCG) อาคาร 30D บางซื่อกรุงเทพมหานคร
สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงทะเบียนเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีน COVID-19 Phase3 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนบริษัทปูนชีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) (SCG) อาคาร 30D บางซื่อกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-10-14 09:36:31

สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ลงทะเบียนเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีน COVID-19 Phase3

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนบริษัทปูนชีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) (SCG) อาคาร 30D บางซื่อกรุงเทพมหานคร