หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-15 14:14:10

บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566  ได้ที่เว็บไซต์ https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=1024