หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ “บริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม
สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ “บริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-27 10:51:51

สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ “บริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม BRCA1/BRCA2” ผู้มีสิทธิบัตรทอง

https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/posts/530268639232982