หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day)
วันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-27 11:01:37


ใกล้ถึง…

 “วันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day)”

 วันที่ 4 มีนาคมของทุกปี

 ทศวรรษที่ผ่านมา เด็กไทยมีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น 2 เท่า 

————————

สาเหตุสำคัญเกิดจาก

 พฤติกรรมการบริโภค ซึ่งปัจจุบันเด็กถูกรายล้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่มหวานมันเค็ม 

 ถูกกระตุ้นจากการตลาดอาหารหวานมันเค็ม เช่น การโฆษณา ทำให้เด็กอยากซื้อ และบริโภคเพิ่มขึ้น

  ส่งผลให้เด็กได้รับพลังงานเกินความจำเป็น นำไปสู่การเกิดโรคอ้วนในเด็ก

——————

ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเด็ก เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้กับเด็ก #ร่วมปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และร่วมกันสร้างให้ #เด็กไทยรู้เท่าทันหวานมันเค็ม "

เชิญร่วมติดตามและร่วมปกป้องสุขภาพเด็กไทย ได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100088129489766