หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งวดที่ 3
การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งวดที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-24 10:01:05


วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งวดที่ 3 พร้อมด้วยคุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงาน และคุณสุทธิพงษ์ โตกาญจนา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คุณอัญชา แดงทองดี และคุณกานต์พิชชา แสนคำหมี เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้เป็นสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยมี คุณเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7