หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-09 13:46:24
วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการทำงานด้านวิชาชีพระดับสากล สร้างการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ ตลอดจนถึงการแสดงออกของมารยาทที่ดีในสังคม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7