หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2565
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-01-10 13:44:53

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2565 จึงจัดทำ ตัวอย่างโครงการเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและ

การป้องกันโรค ได้แก่ โครงการรับส่งเด็กที่มีสายตาผิดปกติ (กรณีผู้เสนอโครงการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)/ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก/โรงเรียน) โครงการคัดกรองและรับส่งเด็กที่มีสายตาผิดปกติ 

(กรณีผู้เสนอโครงการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)) โครงการสร้างเสริมสุขภาพฟันในเด็ก โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และโครงการ

คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดหนังสือ และตัวอย่างโครงการ

ได้ที่ลิงก์นี้

https://obt.nhso.go.th/obt/news?newsid=1823

ตัวอย่างโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กองทุน กปท. ปีงบประมาณ 2565

https://www.facebook.com/102079945271512/posts/290600726419432/

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7