หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าพบ คุณสุชล สุขเกษม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสารภี และพระครูพิศิษฎ์ ประชานาถ เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าพบ คุณสุชล สุขเกษม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสารภี และพระครูพิศิษฎ์ ประชานาถ เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-20 13:11:43
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าพบ คุณสุชล สุขเกษม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสารภี และพระครูพิศิษฎ์ ประชานาถ เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อประสานงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7