หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและที่ปรึกษาชมรมฯ นำตัวแทนแกนนำนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและที่ปรึกษาชมรมฯ นำตัวแทนแกนนำนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-17 14:46:15


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและที่ปรึกษาชมรมฯ นำตัวแทนแกนนำนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่และควันบุหรี่มือสอง รวมถึงการดูแลตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ที่มารับวัคซีน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7