หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตัวแทนจากบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตัวแทนจากบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-25 15:02:50


วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตัวแทนจากบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ 1 ท่าน ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7