หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาพยาบาล เดินรณรงค์รอบมหาวิทยาลัย สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เห็นถึงอันตราย โทษ และพิษภัยของบุหรี่ และจัดบอร์ดให้ความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
นักศึกษาพยาบาล เดินรณรงค์รอบมหาวิทยาลัย สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เห็นถึงอันตราย โทษ และพิษภัยของบุหรี่ และจัดบอร์ดให้ความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-05 12:02:32

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมกับเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย นำโดยแกนนำนักศึกษาพยาบาลฯ นักศึกษาพยาบาล และชมรมนักศึกษาพยาบาล เดินรณรงค์รอบมหาวิทยาลัย สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เห็นถึงอันตราย โทษ และพิษภัยของบุหรี่ และจัดบอร์ดให้ความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก