หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 5/2562
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 5/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-15 14:48:35

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 5/2562 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

Cr. ssru.ac.th