หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-02-11 11:10:54
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
https://ssru.ac.th/
Twister : nurse.ssru