หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-30 10:13:30

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561 ในการนี้ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคุณอัญชา แดงทองดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

Cr.ภาพ ประพล สุขสุโฉม