หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-15 15:34:18

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม