หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-13 11:45:19

  วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีถวาย   พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุม    สุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้    บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธี