หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-19 14:43:47

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 คณบดี รองคณบดี และอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 โดยมี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย   รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และผู้บริหารเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr. @council.ssru