หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกลุ่มประกันคุณภาพ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกลุ่มประกันคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-07-05 11:33:07

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางสาวอัญชา  แดงทองดี บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกลุ่มประกันคุณภาพ โดยเข้าพบ รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ผู้ทรงคุณวุฒิ km ณ ห้องประชุม1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr. Plan ssru