หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มย่อย6 กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มย่อย6 กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-07-05 11:47:46

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวกานต์พิชชา  แสนคำหมี บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มย่อย6 กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเข้าพบ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านKM เพื่อประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ

Cr. Plan ssru