หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-30 10:34:34

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2562 ในการนี้ คุณพัชรา กล้าหาญ และคุณวรรณรัตน์ ทองคันทา เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 5

Cr.ภาพ ประพล สุขสุโฉม