หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-07-30 13:52:51

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ถวายความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่และผลกระทบของบุหรี่ต่อสุขภาพแก่พระภิกษุที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงฆ์ ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ1 

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7