หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุม กลุ่ม 7 IT กลุ่มย่อย 1 งาน Network
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุม กลุ่ม 7 IT กลุ่มย่อย 1 งาน Network

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-07-10 09:37:44

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์ และนายสุรศักดิ์ เพชรทอง บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุม กลุ่ม 7 IT กลุ่มย่อย 1 งาน Network โดยเข้าพบ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน KM เพื่อประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)