หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-26 09:46:40
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ