หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-05 13:16:26

วันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ผู้ซึ่งเป็นอัครมเหสีที่รักยิ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปี ๒๕๖๒ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางพานพุ่มสักการะพระพุทธรูปปางนาคปรกประจำพระชนมวาร พระราชสริรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และพระสริรางคาร สมเด็จเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ในพระสถูปสุนันทานุสาวรีย์ และถวายผ้ามหาบังสุกุล เครื่องไทยธรรม พร้อมกรวดน้ำและรับพรจากพระสงฆ์ ซึ่งในพิธีครั้งนี้มีอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมงาน