หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์
เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-04-09 11:52:26


วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ อาคารสายสุทธานภดล เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม