หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-07-05 11:24:32

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางสาวอัญชา  แดงทองดี และนางสาววรรณรัตน์  ทองคันทา บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

Cr. Plan ssru