หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-13 11:35:44

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วย       ผู้บริหาร และ อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์ถวายพระพร   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็พระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

Cr. อรวรรณ สุขมา : รายงาน  ขอบคุณภาพโดย : โชฐิรส พลไชยมาตย์