หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-13 09:35:22

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม